Aruch HaShulchan Day 42 26 2 27 5

Aruch HaShulchan Day 42 26 2 27 5

Sponsored לרפואה שלמה של הרב יוסף יצחק בן ברכה. Please contact me to sponsor days or weeks of Aruch HaShulchan Yomi.

Leave a Reply