Techeles part 5

Techeles part 5

Fifth and final segment in a series on Techeles. This segment deals a letter by HG”R Moshe Tzuriel shlita, text below.

שאלה: עלה בדעתי לתלות חוטי תכלת בבגד ציצית שלי, כי ראיתי כמה אנשים שעשו כך. אבל לאחרונה פרסמו כמה רבנים מהחרדים שאין…

Posted by ‎הרב משה צוריאל‎ on Saturday, August 15, 2020

שאלה: עלה בדעתי לתלות חוטי תכלת בבגד ציצית שלי, כי ראיתי כמה אנשים שעשו כך. אבל לאחרונה פרסמו כמה רבנים מהחרדים שאין לעשות כך. [א] טענו שיש בזה גאוה [ב] טענו שגדולי הדור לא נהגו כך [ג] טענו שהאריז”ל אמר שהמשיח יבוא לפני גילוי התכלת. ועדיין לא בא. מה נכון לי לעשות? האם אני מקלקל בזה משהו?
תשובה: ודאי שראוי לך לתלות חוטי תכלת בבגד ציצית שלך. [א] אין בזה גאוה, כמו שאין בזה גאוה שאלפי אנשים מניחים תפילין של רבנו תם לראשיהם, כל בוקר אחרי חזרת הש”ץ, למרות שאין גדולי הדור עושים כך. [ראה דברי החיד”א המובאים ב”שערי תשובה” לשולחן ערוך (או”ח לד ס”ק ב)]. הוא חשש גאוה כאשר האדם הוא יחיד בזה, ולא כשיש אלפים כמוהו העושים כך. לְמַה הדבר דומה? לפני כמה מאות שנים כתב מהר”י ברונא (שו”ת סי’ צו) כי בחור הלובש טלית קטן על בגדיו בחוץ, הוא יוהרא [גאוה] “ואינו אלא מן המתמיהים”. אבל בזמן הזה שמאות אלפי בחורים ממוצא אשכנז נוהגים כך, מי יאמר שיש בזה יוהרא? מי מהרבנים המונע מהם לנהוג כך?
[גם אריז”ל שחשש לזה מפני יוהרא (שער הכוונות, ענין ציצית, סוף דרוש ו’), זה רק מפני כי בזמנו לא הלכו רוב האנשים עם החוטים בחוץ. והוא לא ראה דברי השולחן ערוך (או”ח ח’ סעיף יא) שיש ללבוש בגד ציצית על הבגדים, כי השולחן ערוך לא נדפס בזמנו].
[ב] מה שטענו כי גדולי הדור לא נהגו כך בעצמם, אין בזה מניעה ממי שרוצה לקיים ספק מצוה דאורייתא. שהרי התורה ציותה לתלות גם חוט לבן וגם חוט תכלת. בגמרא נתנו עצות איך לבדוק אם הצבע שצבעו בו את החוט הוא באמת תכלת (מנחות מב, ב – מג ,א) וכיון שהמנפיקים חוטים אלו למכירה [מהחלזון] בחנו הדברים, עליהם יש לסמוך.
שאלתי את מורי ורבי הרב שריה דבליצקי זצ”ל אם אטיל חוט תכלת ושמא אינו תכלת האמתי, שמא קלקלתי את המצוה, שאין כל החוטים לבנים? וענה לי שהצבע אינו משנה קיום המצוה. יש רק מנהג בעלמא שהחוטים יהיו אותו צבע של הבגד, אבל אינו מעכב. ואמר לי שכיון שזה ספק קיום דאורייתא בכל רגע ורגע, ראוי להחמיר ולקיים ללבוש בגד עם תכלת.
מה שגדולי הדור אינם מדייקים ללבוש התכלת, אינה ראיה. כמו שכמעט רובם ככולם אינם מתפללים תפילת שחרית כוותיקים כל ימות השנה, וכמו שרובם ככולם אינם מניחים תפילין כל היום. האם יעלה על הדעת שאדם פשוט אין ראוי לו לקיים מצוות אלו, אם נְשָׂאוֹ לבו לכך?
בשם הרב חיים ולוז’ין שאמר בשם הגר”א בענין הנחת תפילין כל היום, הביאו: “וליוהרא לא חיישינן. והלואי שגם הרואים יעשו כך. ואמר בשם רבו הגר”א ז”ל דבזמן הזה אינו שייך יוהרא, ואדרבה נכון לפרסם… והעיקר שיהיה הכל לשם שמים”. (הנהגת כתר ראש-ארחות חיים, בסידור הגר”א, ס”ק טו).
[ג] מה שטענו כי מנועים אנו מהתכלת כי המשיח עוד לא בא, על ידי שימוש במחשב-נתונים, חיפשתי בכל כתבי האריז”ל, ולא מצאתי שיאמר כך. אלא ב”שער הכוונות” (ענין הציצית, דרוש ד’) אומר שהיה לנו תכלת בזמן שבית המקדש היה קיים. ואומר “שאין לנו תכלת בזמן הזה”. אבל פשטות דבריו שמדבר על זמנו הוא, לפני קרוב לחמש מאות שנה. ולא קבע שאינו עתיד להיות לנו עד שיבוא משיח. וגם לא קבע שיש תנאי בדבר שיהיה בית המקדש קיים. כנראה מתנגדי התכלת טעו לומר כך בשמו מתוך זכרונם הם, והיום מצטטים את דבריהם בלי שיש לכך שום בסיס, לא בזוהר ולא באריז”ל.
הבטחות רבות אמרו חז”ל ללובשי ציצית. אם תדייק תמצא שהרבה מההבטחות שייכות דוקא ללבישת חוט התכלת. על המקרא (במדבר טו, לט) “וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה’ ” אמרו בירושלמי (ברכות פ”א הלכה ב):
“וראיתם אותו, כדי שיהא ניכר בין הצבועים. תני בשם ר’ מאיר ‘וראיתם אותה’ [לשון נקבה, כמו שראוי למלת ציצית] אין כתיב כאן אלא “וראיתם אותו” מגיד שכל המקיים מצות ציצית כאילו מקבל פני שכינה. מגיד שהתכלת דומה לים, והים דומה לעשבים, ועשבים דומין לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד. והכסא דומה לספיר דכתיב “ואראה והנה על הרקיע אשר על ראש הכרוב כאבן ספיר כמראה דמות כסא”.
ובתלמוד בבלי אמרו (סוטה יז, א) דרש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו “אם מחוט ועד שרוך נעל” (בראשית יד, כג) זכו בניו לשתי מצוות, חוט של תכלת ורצועה של תפלין. בשלמא רצועה של תפלין דכתיב “וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך, ויראו ממך” ותניא ר’ אליעזר הגדול אומר אלו תפלין שבראש. אלא חוט של תכלת מאי היא? דתניא היה ר’ מאיר, אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר (שמות כד, י) “ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר” (צבע השמים הוא בודאי תכלת!] וכתיב “כמראה אבן ספיר דמות כסא”:
מי ראה כל ההבטחות האלו ולא תחשוק נפשו לזכות למצוה יקרה זו? ולכן אל תשמע לדברי המייאשים אותך מזה.

Please consider sponsoring my videos by contacting me directly or through Patreon,
https://www.patreon.com/rygb

Posted on August 24, 2020 by R Yosef Gavriel Bechhofer

You may also like

Techeles part 4
24:03
Posted on August 16, 2020 by R Yosef Gavriel Bechhofer
Please consider sponsoring my videos by [...]
Techeles part 3
20:38
Posted on August 9, 2020 by R Yosef Gavriel Bechhofer
The main objections to Murex Trunculus, from [...]
Techeles part 2
21:24
Posted on August 5, 2020 by R Yosef Gavriel Bechhofer
Second in a series on Techeles. The Gemara in [...]
Techeles part 1
21:15
Posted on July 29, 2020 by R Yosef Gavriel Bechhofer
First in a series on Techeles. This segment [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Situs Togel 4D Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa hondatoto Agen Togel Deposit Ovo Togel Bet 100 Perak Bandar Togel Terbesar Toto Togel Bandar Togel Daftar Bandar Togel Terbesar agen togel deposit ovo situs togel 4d Slot Bonus 100 Situs Judi Slot Terbaik Slot Gacor Slot Pragmatic Link Slot Gacor Dingdong Togel Slot Deposit Pulsa Situs Slot Judi Online Agen Slot Online BO Togel 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Togel Bet 100 Perak Toto Togel Agen Togel Resmi Bandar Togel Deposit Pulsa Dingdong Togel Situs Togel Terbesar Bandar Darat Togel Togel Toto Online Togel Singapore BO Togel Bet 100 Perak Agen Togel Deposit Pulsa Situs Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta 10 Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa Agen Slot Online Togel Hari Akun Slot Bet Game Situs Judi Slot Situs Judi Slot Resmi Game Slot Slot Game Bonus New Member 100 Agen Togel terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Agen Togel Online Agen Togel Singapore Togel Toto Macau Situs Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Situs Bandar Judi Togel Situs Togel BRI Online 24 Jam situs togel dan slot SITUS TOGEL DEPOSIT VIA DANA situs togel terbaik 5 bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA Situs Slot Bet 100 Perak situs bandar togel terpercaya Bandar Togel Deposit Pulsa Situs Slot Situs Slot deposit Pulsa Agen Slot Dan Togel Toto Slot Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Situs Togel Online Situs Slot Togel Terlengkap Agen Slot BO Togel Agen Togel Online Situs Bandar Togel Dan Slot Situs Togel Togel Deposit Pulsa Slot Gacor Bandar Togel Lengkap Situs Slot 5 Bandar Togel Terpercaya Bo Togel dan Slot Toto Togel Judi togel Togel Hadiah 2D 100rb Bandar Togel Dan Slot Togel Bet 100 Lotre Togel bandar darat togel 5 bandar togel terpercaya Situs Togel Terpercaya bandar judi terpercaya Bandar Togel Terbesar Bandar Togel Online bandar togel bandar togel terpercaya hadiah terbesar judi togel bandar togel terbesar situs judi online bandar togel terbesar Togel Online Bandar Togel Bolak Balik Dibayar Bandar Togel Lengkap situs togel Bandar Togel Togel Hadiah 4d Terbesar bandar togel hadiah terbesar Bandar Togel Hadiah 4d Terbesar judi togel Togel Online Terbaik Situs Togel Terbesar Bandar Lotre Togel Togel Kamboja Dingdong Togel Bandar Togel Terbesar dan Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Daftar Bandar Togel Togel Deposit Via Dana 5 Bandar togel terpercaya agen togel terpercaya slot online Situs Bonus New Member Slot Gacor 10 Situs Bandar Togel Slot Online Agen Slot Online Slot Pragmatic Slot Pragmatic Agen Togel Lengkap Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Slot Resmi Bo Togel Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Bo Togel Bandar Togel Slot Pragmatic Judi Slot Pragmatic agen togel online Agen Togel Terpercaya toto togel 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Online Situs Togel Resmi Agen Slot Judi Slot Online 10 Situs Togel Terpercaya Slot Pulsa Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Bo Togel Togel deposit pulsa Agen Judi Slot Online Terpercaya Situs Slot Gacor Mesin Slot Bandar Togel dan Slot Agen Judi Slot Pragmatic Slot Online Via Dana Link Slot Gacor Situs Game Slot Online SITUS SLOT ONLINE GAME SLOT Agen Togel Terpercaya Bandar Togel Slot Bandar Togel dan Slot Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4d 10 Juta Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Hadiah 2d 100rb Slot Pragmatic 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Darat Togel Bandar Togel Dan Slot Bandar Togel Hadiah 2d 100rb Bandar Togel Hadiah Terbesar Bandar Togel Lengkap Bandar Togel Online Bandar Togel Terbesar Daftar Bandar Togel Tertua Agen Slot Bonus 100 Agen Togel Mesin Slot BANDAR TOGEL HADIAH 2D 100RB Bandar Togel 77 TOTO SLOT 5 Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya 2022 Situs Judi Slot Terbaik Bandar Darat Togel Bandar Lotre Togel Bandar Togel Bet 100 Rupiah Bandar Togel Bet 100 Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA Bandar Togel Terpercaya BANDAR TOGEL TERPERCAYA HADIAH TERBESAR Bandar Togel Terbesar BANDAR TOGEL LENGKAP Bandar Togel Hadiah Full Togel Online Bandar Togel Resmi Bandar Togel Terbaik Bandar Togel Terbesar Situs Slot Online Bandar Judi Slot Online BANDAR JUDI SLOT ONLINE BANDAR TOGEL TERPERCAYA KUMPULAN SITUS JUDI SLOT 4D Situs Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta LINK BANDAR SLOT TERPERCAYA Daftar Bandar Togel Terbesar Dan Terpercaya Daftar Bandar Togel Tertua Dingdong Togel Daftar Situs Judi Slot Online BANDAR TOGEL TERPERCAYA AGEN JUDI SLOT ONLINE TERPERCAYA DAFTAR JUDI SLOT ONLINE Slot Pragmatic BO JUDI SLOT ONLINE DAFTAR SITUS SLOT GACOR Nama Nama Situs Judi Slot Online Terpercaya Togel China Bandar Judi Slot Online SITUS JUDI SLOT DEPOSIT PULSA Situs Slot Deposit Pulsa Togel Kamboja Agen Togel Resmi AGEN SLOT ONLINE Slot Bonus New Member 100 LINK BO TERPERCAYA SITUS SLOT GACOR Slot Gacor Agen Judi Slot Online Resmi DAFTAR NAMA NAMA SITUS JUDI SLOT ONLINE DAFTAR SITUS JUDI SLOT ONLINE AGEN TOGEL RESMI DEPOSIT PULSA Toto Slot Agen Judi Slot Gacor SLOT ONLINE KUMPULAN NAMA SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA Bandar Togel dan Slot GAME SLOT ONLINE Togel Bandar Darat BANDAR TOGEL TERBESAR TOGEL HADIAH PRIZE 123 BANDAR TOGEL TERPERCAYA Agen Slot Online Situs Slot Deposit Pulsa Situs Judi Online Situs Slot Online Situs Judi Togel Situs Judi Slot Online Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Toto Slot Agen Judi Slot Online Situs Slot Terbaru Togel Deposit Pulsa Slot Online Situs Judi Slot Online Terpercaya Slot Pragmatic Bandar Togel Bet 100 Perak Situs Slot Slot Deposit Pulsa Slot Mpo Situs Judi Slot Online Slot Online Terbaik dan Terpercaya Game Slot Agen Slot Pulsa Slot Gacor Agen slot dan Togel Agen Judi Slot Online Terpercaya Togel dan Slot Agen Togel Slot Gacor Slot Gacor Agen Judi Slot Online24Jam Slot Gacor Judi Online Judi Slot Online Bo Togel Slot Online Sultanplay Situs Judi Slot Online Situs Mpo Slot Gacor Slot PG Soft Slot Online Sultanplay Situs Togel Online Agen Judi Slot Online Situs Togel dan Slot Online 10 Situs Togel Terpercaya 10 SITUS TOGEL TERPERCAYA Slot Online Terpercaya Joker Slot Bandar Togel Dan Slot Bandar Togel Hadiah Full Bandar Togel Hadiah Terbesar Bandar Togel BANDAR TOGEL TERPERCAYA Akun Togel Resmi Togel Macau Togel Kamboja Slot Deposit 5000 Slot Terpercaya Togel Singapura Toto Macau Nama Nama Situs Slot Online Bandar Togel Kamboja Bandar Togel Terpercaya Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya Agen Slot Agen Judi togel Resmi Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terbesar Bandar Toto Terpercaya Agen Slot Gacor Togel Hongkong Judi Slot Online Hondatoto Ojktoto agen slot agen togel resmi togel online agen togel terpercaya agen togel slot online bandar togel situs slot bandar togel online judi slot agen bandar togel agen togel situs judi slot slot online 5 bandar togel terpercaya bo togel terbesar agen slot judi togel online agen togel terpercaya situs togel terpercaya slot online bo togel slot online bo togel bo togel agen togel online agen togel online bo togel agen togel terpercaya judi slot online toto slot bo togel bo togel idn slot bo togel judi togel online slot gacor situs judi slot murah slot situs judi slot situs togel resmi agen bandar togel bandar togel togel bandar judi togel bandar togel resmi bo togel situs slot situs slot agen togel togel online bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs judi togel judi slot online situs slot gacor Agen togel resmi di indonesia situs slot online terbaik 5 bandar togel terpercaya situs slot daftar togel agen togel agen slot dan togel terpercaya bandar slot terpercaya dingdong togel agen judi togel situs togel situs judi slot situs togel bandar togel situs togel terpercaya bo togel hadiah terbesar togel 100 perak bo togel terpercaya seratus bandar togel togel 100 situs judi slot online togel hongkong togel sdy situs togel situs slot 4d bandar togel terbaik togel singapore situs togel terbaik agen togel resmi situs judi slot online bandar togel hadiah 4d terbesar situs slot deposit pulsa agen judi slot online agen judi slot gacor online situs judi slot online togel macau